آجرلو، احمد (1337 ـ 25 دی 1366)

1399/10/25 615 هنرمندان و نام آوران rating
image
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه کرج (شـهید ). او در حوالی شهرستان کرج دیده به جهان گشود. تحصیلات دوره دبیرستان را به اتمام نرساند و  در سال پنجم متوسطه به دلیل مخالفت با نظام ارتش شاهنشاهی و  عدم گذرانـدن دوره خـدمت نظـام وظیفه عمومی،  ترک تحصیل نمود.  با شروع مبارزات مردم علیه رژیم پهلوی در سال 1356،  با امواج انقلاب همراه شد و  در تظـاهرات و راهپیماییهای این شهرستان به عنوان جلودار به تهییج مردم پرداخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وارد کمیته انقلاب اسلامی شد و  بعد از یک سال خدمت در این نهاد،  با شروع تحرکـات ضـدانقلاب در منطقه غرب کشور عازم کردستان گردید.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه کرج (شـهید ). او در حوالی شهرستان کرج دیده به جهان گشود. تحصیلات دوره دبیرستان را به اتمام نرساند و  در سال پنجم متوسطه به دلیل مخالفت با نظام ارتش شاهنشاهی و  عدم گذرانـدن دوره خـدمت نظـام وظیفه عمومی،  ترک تحصیل نمود. 
با شروع مبارزات مردم علیه رژیم پهلوی در سال 1356،  با امواج انقلاب همراه شد و  در تظـاهرات و راهپیماییهای این شهرستان به عنوان جلودار به تهییج مردم پرداخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وارد کمیته انقلاب اسلامی شد و  بعد از یک سال خدمت در این نهاد،  با شروع تحرکـات ضـدانقلاب در منطقه غرب کشور عازم کردستان گردید. در پی آغاز جنگ تحمیلی به عـضویت سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی  درآمد. مدتی در دفتر هماهنگی ستاد مرکزی سپاه و  دفتر تحقیـق و  بازرسـی آن نهـاد به هما هنگی و  انتظام امور مشغول بود. در سال 1360 به عنوان فرمانده گردان حرّ،  راهی مشکین شـهر و مراغه گردید. سپس به فرماندهی سپاه منطقه آذربایجان شرقی منصوب شد و  در سمتهای جانشین پایگاه مشکین شهر،  فرمانده پایگاه عجب شیر،  جانشین و  فرمانده ناحیه مراغه مشغول خدمت بود. 
آجرلو در بهمن 1362 به فرماندهی سپاه کرج برگزیده شد و  در این دوره از مسئولیتش نیز دو بار بـه لبنان سفر کرد. وی مدتی نیز جانشین لشکر 10 سیدالـشهداء بـود. در عملیـاتهـای یکـان حـضرت سیدالشهداء چون عملیات عاشورای 2 (24 مرداد 1364) در خط مقـدم جبهـه بـرای رفـع مـشکلات حضور داشت تا ضمن کمک به رزمندگان،  تـأثیر پـشتیبانی نیـروی انـسانی را در منـاطق عملیـاتی از نزدیک مشاهده نماید. 
از جمله فعالیتهای او در کرج،  ساماندهی امور مردم،  ادارات،  سازمانها و  کارخانه های دولتـی بـرای پشتیبانی مؤثر در جنگ بود. وی ساختمانهای متعددی برای سپاه و  بسیج کـرج بنـا نهـاد و  اردوگـاه حصارک را از این طریق راه اندازی نمود . احداث پادگان لشکر سیدالشهداء در دوکوهـه نیـز از جملـه اقدامات وی در جهت ساماندهی نیروهای سپاه پاسداران بود. راه اندازی مدرسـه شـاهد کـرج هـم از اقدامات وی در کرج محسوب می شود. 
احمد آجرلو در 29 سا لگی در عملیات بیت المقدس 2 (25 دی 1366) و  مقـارن بـا سـالگرد شـهادت برادرش داود آجرلو در منطقه ماووت به شهادت رسید. 
محل دفن: قطعه 26 / ردیف 82 / شماره 50 
منابع
http://www.bornanews.ir  http://www.asemany.ir  http://www.yasinehoseini.mihanblog.com    http://www.navideshahed.com
ـ اسفندیاری،  خلیل. اسطوره ها. تهران: نشر شاهد،  1380،  ص 9ـ19. 
ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و  مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و  شـهره دریـایی؛  بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و  مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،  1382.


  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.