باهنر، محمدجواد (1312 ـ 8 شهریور 1360)

1399/6/8 542 دوازده اسطوره انقلاب اسلامی, شهریور ماه rating
image

عالم دینی،  نویسنده و  دومین نخـست و زیـر جمهـوری اسلامی ایران (شهید). او در کرمان متولد شد . در پنج سالگی به مکتب خانه رفت و  در یازده سالگی طلبه مدرسه معصومیه کرمان شد. پس از آن به قم رفت و  بعد از تکمیل دروس سطح،  در درس خـارج  فقـه آیت اﷲ بروجردی و  اصول امام خمینی (ره) و  فلسفه و  تفسیر علامه طباطبایی حاضـر گردیـد و  مـدتی نیز در حوزه نجف اشرف به تحصیل پرداخت. وی همزمـان تحـصیلات دانـشگاهی را هـم ادامـه داد و فوق لیسانس علوم تربیتی و  دکترای الهیات را از دانشگاه تهران کسب کرد.

عالم دینی،  نویسنده و  دومین نخـست و زیـر جمهـوری اسلامی ایران (شهید). او در کرمان متولد شد . در پنج سالگی به مکتب خانه رفت و  در یازده سالگی طلبه مدرسه معصومیه کرمان شد. پس از آن به قم رفت و  بعد از تکمیل دروس سطح،  در درس خـارج  فقـه آیت اﷲ بروجردی و  اصول امام خمینی (ره) و  فلسفه و  تفسیر علامه طباطبایی حاضـر گردیـد و  مـدتی نیز در حوزه نجف اشرف به تحصیل پرداخت. وی همزمـان تحـصیلات دانـشگاهی را هـم ادامـه داد و فوق لیسانس علوم تربیتی و  دکترای الهیات را از دانشگاه تهران کسب کرد. 

باهنر با همکاری دکتر بهشتی،  برنامه ریزی و  تألیف کتب دینـی مـدارس را در سـالهـای دهـه 50 درآموزش و  پرورش برعهده داشت. 

باهنر در جریان فعالیتهای فرهنگی خود با حکومت استبدادی پهلوی در ستیز بود و  بارهـا از سـوی ساواک بازداشت و  زندانی شد. 

وی در قبل از انقلاب اسلامی به همراه تنی چند از یاران همفکر خود،  مؤسساتی فرهنگی ـ مذهبی از قبیل مدرسه رفاه و  دفتر نشر فرهنگ اسلامی را در تهران تأسیس کـرد. بـاهنر در جریـان انقـلاب اسلامی نقش فعالی داشت و  از مؤسسان جامعه روحانیت مبارز تهران و  از اعضای شورای انقلاب  بود.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دستور امام خمینی (ره) به منظور سازماندهی اعتصابات کشور به عضویت کمیته اعتصابات  منصوب شد و  پس از پیروزی د ر تأسیس حـزب جمهـوری اسـلامی با آیت اﷲ دکتر بهشتی همکاری داشت و  بعد از شهادت وی به دبیر کلی این حزب انتخاب گردید. 

وی در سال 1359 به عضویت ستاد انقـلاب فرهنگـی درآمـد و  نماینـده مـردم تهـران در دوره اول مجلس شورای اسلامی شد و  در زمان نخست و زیری؛  شهید رجایی،  نخست و زیر آموزش و  پـرورش بود و  در دوره کوتاه ریاست جمهوری او به نخست وزیری منصوب شد. 

 از آثار باهنر میتوان از : انسان و  خودسازی؛ سیری در عقاید و  اخلاق اسلامی و مواضع ما در و لایت و رهبری نام برد. 

محمدجواد باهنر در 48 سالگی بر اثر انفجاری که توسط عوامل منافقین در اتاق جلسه شورای امنیـت کشور رخ داد به شهادت رسید. 

محل دفن: آرامگاه شهدای 72 تن 

منابع

http://www.rasekhoon.net    http://www.mohsenaflak.blogsky.com    http://www.tebyan.net http://www.fa.wikipedia.org  .147

ـ باهنر،  محمدجواد. دانشنامه جهان ، اسلام ج 2،  ص 146ـ

ـ صدری افشار،  غلامحسین؛  حکمی،  نسرین و  حکمی،  نسترن. فرهنگ فارسی اعلام. تهران: فرهنگ معاصر،  1389. 

ـ فرهنگ نامه نام آوران. تهران: طلایی،  1391. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و  مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و  شـهره دریـایی؛  بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و  مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،  1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.