آذین، سید احمد شاهرخ (؟- 25 آبان 1359)

1398/8/25 530 هنرمندان و نام آوران, آبان ماه rating
سرهنگ دوم خلبان هوانیروز (شـهید ). او از شـجاعان هوانیروز بود و با شروع جنگ تحمیلی آمادگی خود را برای هرگونه عملیات هوایی به مـسئولان امـر اعلام نمود و به همین علت در عملیات های مختلف شرکت کرد و ضربات جبران ناپذیری بـه دشـمن وارد آورد . در یکی از عملیاتها، بالگرد او دچار نقص فنی شد و به درهای در خـاک دشـمن سـقوط کرد، اما با مهارت فوقالعاده توانست بالگرد را با همان وضعیت از آتش دشمن نجات داده و به خاک ایران بازگرداند. به همین دلیل، به یک سال ارشدیت مفتخر گردید
سرهنگ دوم خلبان هوانیروز (شـهید ). او از شـجاعان هوانیروز بود و با شروع جنگ تحمیلی آمادگی خود را برای هرگونه عملیات هوایی به مـسئولان امـر اعلام نمود و به همین علت در عملیات های مختلف شرکت کرد و ضربات جبران ناپذیری بـه دشـمن وارد آورد . در یکی از عملیاتها، بالگرد او دچار نقص فنی شد و به درهای در خـاک دشـمن سـقوط کرد، اما با مهارت فوقالعاده توانست بالگرد را با همان وضعیت از آتش دشمن نجات داده و به خاک ایران بازگرداند. به همین دلیل، به یک سال ارشدیت مفتخر گردید.آوازه دلاوریهای وی سبب شد تا شهید رجایی طی دیداری از پایگاه هـوانیروز اصـفهان یـک جلـد نهج البلاغه به وی اهدا نماید. شاهرخ آذین همراه با شـهید سـهیلیان، در آزادسـازی منطقـه سـر پـل ذهاب فعالیت مؤثری داشتند و با هماهنگی نیروهای زمینی، به سوی دشمن هجـوم بردنـد. در اولـین لحظات حمله، چندین تانک وجیپ فرماندهی نیروهای بعثی مورد هدف وی قرار گرفت و منهدم شد و باعث عقب نشینی و فرار دشمن گردید.  احمد شاهرخ  آذین در آخرین مأموریت خود از طرف دشمن بعثـی مـورد هـدف قـرار گرفـت و بـه شهادت رسید.
محل دفن: قطعه 24 / ردیف 51 / شماره 18
منابع
ـ پوربزرگ (وافی)، علیرضا . صحیفه پرواز(زندگینامه شهدای هوانیروز). تهران: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1369، ص 159-160.
ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.