آراسته، محسن (بهمن 1318 ـ 17 آبان 1388)

1398/8/17 2988 هنرمندان و نام آوران, آبان ماه rating
image
بازیگر. او در تهران متولـد شـد. پـس از طـی کـردن دوره ابتدایی، تحصیلات متوسطه را به پایان نرساند و جذب بازار کار شـد. وی بـه سـبب علاقـه بـه دیدن فیلم های پرهیجان در حاشیه استودیوهای فیلمسازی حضوری مستمر داشت و بدون هـیچ گونـه آموزش رسمی و گذراندن دوره بازیگری، صرفاً با تماشای فیلمهای سینمایی و راهنمایی کارگردانـان به بازیگری پرداخت. او با داشتن چهره ای خشن همیشه در نقش دوم منفی در سـینمای ایـران ظـاهرشد. اولین کار بازیگری او در فیلم گرگ صحرا  به کـارگردانی سـعید نیونـدی در سـال 1340 بـود
بازیگر. او در تهران متولـد شـد. پـس از طـی کـردن دوره ابتدایی، تحصیلات متوسطه را به پایان نرساند و جذب بازار کار شـد. وی بـه سـبب علاقـه بـه دیدن فیلم های پرهیجان در حاشیه استودیوهای فیلمسازی حضوری مستمر داشت و بدون هـیچ گونـه آموزش رسمی و گذراندن دوره بازیگری، صرفاً با تماشای فیلمهای سینمایی و راهنمایی کارگردانـان به بازیگری پرداخت. او با داشتن چهره ای خشن همیشه در نقش دوم منفی در سـینمای ایـران ظـاهرشد. اولین کار بازیگری او در فیلم گرگ صحرا  به کـارگردانی سـعید نیونـدی در سـال 1340 بـود و طـی بیست و پنج سال فعالیت هنری، با تعداد بسیاری از کارگردانـان و بـازیگران همکـاری نمـود. وی در کارنامه هنری خود مدیریت تهیه فیلم جاده مرگ  (1342) و بازی در بـیش از 127 فـیلم سـینمایی، ازجمله: آراس خان  (1342)؛سه تا نخاله (1344)؛پسران قارون  (1348)؛طوقی (1349)؛تـازه عـروس  (1356)؛ جست وجو در جزیره (1369)؛ صدای سخن عشق (1379)؛ و انتظار (1379) را ثبت نمود.  محسن آراسته در 70 سالگی درگذشت.
محل دفن: قطعه 88 / ردیف 153 / شماره 25  آراسته نیا، محسن ← آراسته، محسن
 منابع
http://www.cinetmag.com   http://www.ghadimiha.persiangig.com    http://www.rasekhoon.net/mashahir   http://www.sourehcinema.com   http://www.khabaronline.ir    http://www.donyayema.mihanblog.com        http://www.fa.wikipedia.org
ـ فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.