آقابزرگ، حسین (17 تیر 1327- 17 اسفند 1389)

1398/12/17 443 هنرمندان و نام آوران, اسفند ماه rating

شیمیدان، پژوهشگر  و استاد دانشگاه. او در تهران به دنیا آمد و پس از طی دوره ابتدایی و متوسطه، وارد دانشگاه تهران شد. او مدرک لیسانس شیمی رادر سال 1351 با احراز رتبه دوم و متعاقباً، فوق لیسانس همین رشته را در  سال 1354 با رتبه اول اخذنمود و سپس راهی آمریکا شـد. وی در سـال 1361 دکتـرای شـیمی معـدنی را از دانـشگاه فلوریـدا دریافت کرد و تحصیل را تا مقطع فوق دکترا در همان دانشگاه ادامه داد. او به مدت دو سال اسـتادیار  دانشگاه مرسر جورجیای آمریکا بود. 

شیمیدان، پژوهشگر  و استاد دانشگاه. او در تهران به دنیا آمد و پس از طی دوره ابتدایی و متوسطه، وارد دانشگاه تهران شد. او مدرک لیسانس شیمی رادر سال 1351 با احراز رتبه دوم و متعاقباً، فوق لیسانس همین رشته را در  سال 1354 با رتبه اول اخذنمود و سپس راهی آمریکا شـد. وی در سـال 1361 دکتـرای شـیمی معـدنی را از دانـشگاه فلوریـدا دریافت کرد و تحصیل را تا مقطع فوق دکترا در همان دانشگاه ادامه داد. او به مدت دو سال اسـتادیار  دانشگاه مرسر جورجیای آمریکا بود.  آقابزرگ پس  از عزیمت به ایران به عضویت هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلـم تهـران درآمد و سالها به تدریس در این دانشگاه پرداخت. او همچنین عضو  هیأت تحریریه نشریه شـیمی  و مهندسی شیمی ،ایران عضو هیأت تحریریه مجله بلورشناسی و کـانی شناسـی  ،ایـران  و از مؤسـسان واعضای هیأت امنای »بنیاد فردوسی« بود. مؤسسه جهانی اطلاعات علمی (ISI) ، در سال 2010، حسین آقا بـزرگ را بـا  دارا بـودن  250 مقالـه  علمی ـ پژوهشی  در نشریه های معتبر داخلی و خارجی، در جمع یـک  درصـد  نخـست  پژوهـشگران  جهان در رشتههای مختلف علمی قرار داد و در زمره برترین دانشمندان بین المللـی  معرفـی کـرد. وی  بیش از 28 عنوان کتاب در زمینه علم شیمی تألیف کرد که از آن جمله اند: مقدمه ای بر شـیمی معـدنی (1385)؛تئوری گروه و تقارن در شـیمی (1386)؛ شـیمی معـدنی (1387)؛ ومبـانی شـیمی معـدنی   .(1387) او در  سال 1373، به  عنوان استاد نمونه دانشگاه تربیت معلم تهران انتخاب شـد  و عنـوان  »پژوهـشگر  برگزیده نوزدهمین جشنواره بین المللی خـوارزمی « در سـال  1384 و »پژوهـشگر  برتـر  کـشوری « در هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری کشور در سال 1385 رااز آن خود کرد.حسین آقابزرگ در 62 سالگی بر اثر بیماری سرطان، درگذشت. 

 محل دفن: قطعه 255/ ردیف 39/ شماره14

منابع: 

 http://www.khabaronline.ir  http://www.chemistrykalaleh.persianblog.ir  http://www.mashreghnews.ir  http://www.adinebook.com  http://www.press.ut.ac.ir  http://www.91.98.46.102:8080/Farhikhtegan/details.aspx

http://www.hamshahrionline.ir

  فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.