آقارضی درمنی، سیمین (15 آذر 1317 ـ 22 دی 1388)

1398/10/22 508 هنرمندان و نام آوران, دی ماه rating

نوازنده قانون. او در تهران به دنیا آمد. پـس از پایان تحصیلات ابتدایی، وارد هنرستان موسیقی ملی شد و استعداد و توانایی چشمگیری در زمینـه موسیقی از خود نشان داد.  او ویلن را نزد ابوالحسن صبا، پیانو را نزد جواد معروفی ، قانون را از مهدی مفتاح، آواز را از غلامحسین بنان و تنبک را نزد حسین تهرانی فراگرفت و نیز با نواختن رباب، بـربط،قیچک و کمانچه آشنایی کامل یافت، اما علت اصلی شهرتش قانون نوازی بود. وی در سالهای اولیه دهه 1340 به عنوان تکنواز قانون به استخدام رادیون درآمد.

نوازنده قانون. او در تهران به دنیا آمد. پـس از پایان تحصیلات ابتدایی، وارد هنرستان موسیقی ملی شد و استعداد و توانایی چشمگیری در زمینـه موسیقی از خود نشان داد.  او ویلن را نزد ابوالحسن صبا، پیانو را نزد جواد معروفی ، قانون را از مهدی مفتاح، آواز را از غلامحسین بنان و تنبک را نزد حسین تهرانی فراگرفت و نیز با نواختن رباب، بـربط،قیچک و کمانچه آشنایی کامل یافت، اما علت اصلی شهرتش قانون نوازی بود. وی در سالهای اولیه دهه 1340 به عنوان تکنواز قانون به استخدام رادیون درآمد.

 او کـه مـدارج هنری را تا مقام استادی طی کرده بود با بسیاری از اسـتادان موسـیقی همچـون پرویـز یـاحقی، علـی تجویدی، حبیبﷲ بدیعی، همایون خرم، حسین تهرانی، یوسف یوسف زاده، سیروس حدادی، محمـدموسوی، سیاوش زندگانی، امیرناصر افتتاح و آبتین اجلالی همنوازی داشـت و بـا »ارکـسترسمفونیک تهران« و »ارکستر خالقی « به همکاری پرداخت و کنسرتهای متعددی در داخل و خارج از کشور در راستای شناساندن هنر ایران برگزار کرد. آقارضی در سال 1341 ارکستر »سیمین« را بنیاد نهاد. آهنگ های ایـن ارکـستر را خـود مـیسـاخت و تکنوازی های آن را هم خود مینواخت. همچنین مـدتی مـدرس انجمـن حمایـت از نابینایـان بـود و شاگردان بسیار ی را تربیت کرد. از وی آلبومی با نام قانون سیمین  با همراهی تنبک نوازی آبتین اجلالی منتشر شده است. او پس از پیروزی  انقلاب  اسلامی نیز در تولید  موسیقی فیلم و  اجرا های گروه هـای مختلـف موسـیقی نقش داشت و وسیقی سریالهای امام علی ،تنهاترین  سردار، مسافر ری ،روز واقعه و بـسیاری  دیگـر  از آثار تاریخی با نوای قانون وی ساخته شد. سیمین آقارضی درمنی در 71 سالگی درگذشت. 

محل دفن: قطعه 88/ ردیف 153/ شماره 26

منابع: 

http://www.hamshahrionline.ir http://www.iranamerica.com http://www.senatorha.com http://www.donya-e-eqtesad.com http://www.sheydamosadegh.blogsky.com

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری .1382 ،راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.