آقاسی، محمدرضا (24 فروردین 1338- 3 خرداد 1384)

1399/3/3 2727 هنرمندان و نام آوران, خرداد ماه rating
image

 شاعر و مثنوی سرای اهل بیـت (ع). او درتهران در خانوادهای مذهبی و شاعر به دنیا آمد. پدرش حاج قاسم آقاسی، قاری قرآن و مادرش شـاعرو مداح اهل بیت (ع) بود و در خانه به قرائت اشعار حافظ ، دیـوان جـوهری و تـذکر ه الاولیـا  اهتمـام داشت. او تحصیلاتش را به دلیل اختلاف با معلمان و مسئولان »هنرستان تجـسمی پـسران« تـا مقطـع سیکل به اتمام رساند و پس از ترک تحصیل به شاهنامه خوانی و  حافظ خوانی پرداخت . در سـالهـای51 و 52 شروع به سرودن شعر کرد و با حضور در نشستهای شعرخوانی و ارائه اشـعارش شـهرت یافت و در سال های 55 و 56 به عضویت انجمن های ادبی آن زمان درآمد.

 شاعر و مثنوی سرای اهل بیـت (ع). او درتهران در خانوادهای مذهبی و شاعر به دنیا آمد. پدرش حاج قاسم آقاسی، قاری قرآن و مادرش شـاعرو مداح اهل بیت (ع) بود و در خانه به قرائت اشعار حافظ ، دیـوان جـوهری و تـذکر ه الاولیـا  اهتمـام داشت. او تحصیلاتش را به دلیل اختلاف با معلمان و مسئولان »هنرستان تجـسمی پـسران« تـا مقطـع سیکل به اتمام رساند و پس از ترک تحصیل به شاهنامه خوانی و  حافظ خوانی پرداخت . در سـالهـای51 و 52 شروع به سرودن شعر کرد و با حضور در نشستهای شعرخوانی و ارائه اشـعارش شـهرت یافت و در سال های 55 و 56 به عضویت انجمن های ادبی آن زمان درآمد. با پیروزی انقلاب اسلامی، به »کمیته انقلاب اسلامی« پیوست و با گروهکهای منافقین و... به مبـارزه پرداخت و حدود یک سال در راستای فعالیت های نهضتی با نیروهای »ساتجا« که توسط شهید محمـدمنتظری اداره می شد در کشور سوریه فعالیت داشت. پس از بازگشت به ایران مـشغول فعالیـت ادبـی شد و از محضر مهرداد اوستا بهره جست. با شروع جنگ تحمیلی به جبهه اعزام شد و در »جهـاد سـازندگی اسـتان تهـران« در منـاطق جنـوب خدمت کرد و در ضمن از سرودن شعر هم غافل نبود و اشعاری چون:

دلم تنگ شهیدان است امشب                 که همرنگ شهیدان است امشب             

 من از خون شهیدان شرم دارم                 که خلقی را به خود سرگرم دارم   را سرود و توانست عمده اشعارش را از سال 1368 به بعد در حـوزه مـذهب و دوران دفـاع مقـدس بسراید. وی در تأسی از اشعار حافظ و بعد از او فردوسی، نظامی گنجوی، صائب تبریـزی، مولـوی وسامانی اشعارش را می سرود و با حافظ ارتباط روحی خاصی داشت. همچنین به هنر موسـیقی سـنتی علاقه مند بود و از آلات موسیقی به ساز، تار، نی و دف علاقه داشت و در عرصه ورزش بـه تکوانـدو می پرداخت. اولین مجموعه آثار آقاسی تحت عنوان مدار عشق  که حاوی 64 قطعـه از اشـعار اوسـت و مجموعـه بعدی با نام شعر مردمی، شاعر مردمی به همت خانواده اش منتشر شد. محمدرضا آقاسی در 46 سالگی در اثر عارضه قلبی در تهران درگذشت.

 محل دفن: قطعه 25 / ردیف 14 / شماره 4 

منابع: 

 http://www.fa.wikipedia.org   http://www.shahid-h-k.persianblog.ir

 http://www.aghasi.ir1

  http://www.asheghoone.com

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.