آهنگرانی فراهانی، محمد (1315ـ 13 تیر 1391)

1399/4/13 475 هنرمندان و نام آوران, تیر ماه rating

معروف به »محمد درویش «، نقاش . او در روستای آهنگران اراک به دنیا آمد. از نوجوانی برای آموزش نقاشی قهوه خانه ای نزد استاد حسین قولرآغاسـی که از برجسته ترین نقاشان قهوه خانه ای بود رفت و به مدت ده سال شاگردی کـرد. وی  نخـستین بـار فعالیت خود را با نقاشی پرده های درویشی آغاز کرد و به مدت سی سال آثاری با مضمون مذهبی ـــحماسی با آبرنگ، سیاه قلم  و  رنگ و روغن نقاشی کرد . به اعتقاد وی نام نقاشی »قهوه خانه ای« عنوانی است که به واسطه سفارش این گونه  نقاشیها از سوی  قهوه خانه دارها شکل گرفته و می بایست

معروف به »محمد درویش «، نقاش . او در روستای آهنگران اراک به دنیا آمد. از نوجوانی برای آموزش نقاشی قهوه خانه ای نزد استاد حسین قولرآغاسـی که از برجسته ترین نقاشان قهوه خانه ای بود رفت و به مدت ده سال شاگردی کـرد. وی  نخـستین بـار فعالیت خود را با نقاشی پرده های درویشی آغاز کرد و به مدت سی سال آثاری با مضمون مذهبی ـــحماسی با آبرنگ، سیاه قلم  و  رنگ و روغن نقاشی کرد . به اعتقاد وی نام نقاشی »قهوه خانه ای« عنوانی است که به واسطه سفارش این گونه  نقاشیها از سوی  قهوه خانه دارها شکل گرفته و می بایست عنوان»نقاشی خیال نگاری« به جای آن به کار برده شود. آثار نقاشـی ایـن هنرمنـد در زمینـه »نقاشـی قهـوه خانـه ای« و »نقاشـی پـشت شیـشه« در بـسیاری ازنمایشگاه ها و  همایشها به نمایش گذاشته شده است و حدود 30 تـابلو در سـازمان میـراث فرهنگـی نگهداری می شود. از جمله  آثار نقاشی وی می توان به  پرده درویشی  در موزه رضا عباسی ؛پرده رستم و سـهراب و پـرده شیرین و فرهاد در  موزه مرکزی  ایرانشناسی؛ وپرده آثار پشت شیشه در  مـوزه نقاشـی پـشت شیـشه  اشاره کرد. محمد آهنگرانی فراهانی در 76 سالگی درگذشت.

محل دفن: قطعه 88/ ردیف 153/ شماره 32  محمد درویش آهنگرانی فراهانی، محمد  

منابع: 

http://www.iranartists.org http://www.vaghayeostan.com http://www.honarmand.ichto.ir

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.  

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.