آهی، مهری (1300 ـ 7 اسفند 1366)

1398/12/7 507 هنرمندان و نام آوران, اسفند ماه rating
 مترجم و استاد دانشگاه. وی در تهران به دنیا آمد و در مدرسـه ژاندارک درس خواند و در سال 1320 در رشته زبان و ادبیات فارسـی از دانـشکده ادبیـات دانـشگاه تهران فارغ التحصیل شد . در سال 1321 به همراه پدرش عبدالمجید آهی، که به سمت سفیرکبیر ایـراندر اتحاد جماهیر شوروی منصوب گردید،
 مترجم و استاد دانشگاه. وی در تهران به دنیا آمد و در مدرسـه ژاندارک درس خواند و در سال 1320 در رشته زبان و ادبیات فارسـی از دانـشکده ادبیـات دانـشگاه تهران فارغ التحصیل شد . در سال 1321 به همراه پدرش عبدالمجید آهی، که به سمت سفیرکبیر ایـراندر اتحاد جماهیر شوروی منصوب گردید، به آن کشور رفت و در دانشگاه یومانوسوف مسکو، زبان وادبیات روسی آموخت. پس از بازگشت به ایران، در سال 1327 برای ادامه تحـصیل، بـه انگلـستان و فرانسه رفت و در رشته زبان و ادبیات روسـی از دانـشگاه سـوربن مـدرک دکتـری گرفـت و بعـد از بازگشت به کشور، در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تدریس زبـان و ادبیـات روسـی پرداخـت و علاوه بر آن، ریاست مرکز زبان های خارجی دانشگاه تهران را برعهده گرفت.  
آهی در پیش از انقلاب، چهار دوره به عنوان نماینده ایران در کمیسیون مقام زن سـازمان ملـل متحـدحضور داشت . او همچنین از اعضای مؤسس »جمعیـت راه نـو«، »شـورای کتـاب کـودک«، »انجمـنکتاب«، و »شورای عالی جمعیت زنان ایران« بود.  
مهری آهی به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و روسی تسلط داشت و چند عنوان ترجمه کرد، از جملـه:
قهرمان کوچک  (مجموعه داستان  خارجی، 1340)؛پدران و پسران(اثر: تورگنیف، 1344)؛جنایـات ومکافات (اثر: داستایوفسکی، 1345)؛ و قهرمان عصر ما (اثر: لرمانتوف، 1357).  
مهری آهی در 66 سالگی در تهران درگذشت.  

محل دفن: آرامگاه شماره 10  مجیدی آهی، مهری ← آهی، مهری 

 منابع:  

 

www..farhikhteganvista.ir/article.parsiblogfa.com      http://www.iranak.org  http://www.fa.wikipedia.org
http://www.nlai.ir

ـ صبور، داریوش. فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن. با نظارت حسن انوری. تهران: سـخن،1387.  
ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.