ابراهیم، محسن (1330 ـ 30 بهمن 1388)

1398/11/30 329 هنرمندان و نام آوران, بهمن ماه rating
شاعر، نویسنده، کاریکاتوریست و مترجم. او پس از طـی کردن تحصیلات مقدماتی در ایران، درجه کارشناسی خود را از »آکادمی هنر « و در رشـته طراحـی  صحنه دریافت کرد. 
فعالیت عمده  وی  بر ادبیات ایتالیایی متمرکز بود و داستان هـای زیـادی را از نویـسندگان ایتالیـایی بـه فارسی برگرداند . او در سالهای اخیر به ترجمه آثار دینو بونزاتی  اهتمـام ورزیـد و ترجمـه هـایش ازناتالیا گینزبورگ ، ایتالو کالوینو ، و سایر نویسندگان معاصر ایتالیـا در زمـره موفـق تـرین برگـردان هـای فارسی ادبیات ایتالیایی محسوب میشوند. ابراهیم علاوه بر کـار ترجمـه بـه  ماکـت سـازی و طراحـی صحنه نمایش نیز اشتغال داشت. همچنین تعداد زیادی کاریکاتور از او باقی مانده کـه برخـی از آنهـا جوایز جهانی را برای او به ارمغان آوردند.

 شاعر، نویسنده، کاریکاتوریست و مترجم. او پس از طـی کردن تحصیلات مقدماتی در ایران، درجه کارشناسی خود را از »آکادمی هنر « و در رشـته طراحـی  صحنه دریافت کرد. 
فعالیت عمده  وی  بر ادبیات ایتالیایی متمرکز بود و داستان هـای زیـادی را از نویـسندگان ایتالیـایی بـه فارسی برگرداند . او در سالهای اخیر به ترجمه آثار دینو بونزاتی  اهتمـام ورزیـد و ترجمـه هـایش ازناتالیا گینزبورگ ، ایتالو کالوینو ، و سایر نویسندگان معاصر ایتالیـا در زمـره موفـق تـرین برگـردان هـای فارسی ادبیات ایتالیایی محسوب میشوند. ابراهیم علاوه بر کـار ترجمـه بـه  ماکـت سـازی و طراحـی صحنه نمایش نیز اشتغال داشت. همچنین تعداد زیادی کاریکاتور از او باقی مانده کـه برخـی از آنهـاجوایز جهانی را برای او به ارمغان آوردند. 
ابراهیم برای ترجمه رمان صحرای تاتارها (اثـر : بـو نزاتی، 1379)، از»بنیـاد بـونزاتی« در ایتالیـا جـایزه بهترین ترجمه را به دست آورد. وی همچنین کتاب دو جلـدی ادبیـات و نویـسندگان معاصـر ایتالیـا (1376) را تألیف کرد که به پاس آن، »جایزه نخست ملی ادبیات ایتالیا« را دریافت نمـود . ایـن جـایزه هر دو سال یک بار به یکی از مترجمان یا نویسندگان بین المللی اهدا مـی شـود کـه در معرفـی ادبیـات ایتالیا در سطح بین المللی اهتمام ورزیده اند. 
از دیگر ترجمه های او از بونزاتی میتوان به : شصت داستان  (1387)؛کولومبره و پنجاه داسـتان دیگـر (1387)؛ و متأسفیم از ... (1385) اشاره کرد. محسن ابراهیم در 58 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت.
محل دفن: قطعه 88 / ردیف 161 / شماره 26 
منابع: 

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812011165

 http://www.ibna.ir/vdcgw793.ak9x74prra.html

 http://www.bukharamag.com/1389.04.2128.html#more-2128

                                      http://www.fa.wikipedia.org  


ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاریراضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.