ابراهیمی مجد، مصطفی (29 مهر 1333 ـ 26 شهریور 1360)

1399/6/26 503 هنرمندان و نام آوران, شهریور ماه rating
image
مهندس (شهید). او در تهران دیـده بـه جهان گشود . از همرزمان شهید دکتر مصطفی چمران بود و مسئولیت گروه تخریب را در جبهـه هـای جنگ عراق و ایران بر عهده داشت.

، مهندس (شهید). او در تهران دیـده بـه جهان گشود . از همرزمان شهید دکتر مصطفی چمران بود و مسئولیت گروه تخریب را در جبهـه هـای جنگ عراق و ایران بر عهده داشت. او علاقه ویژه ای به امام زمان (عج) و براسـاس وصـیتنامه او ایـن جمله بر سنگ مزار وی حک شده است »اینجا خانه شهیدی است که بـه انتظـار قیـام مـولایش آرام گرفته است«.  مصطفی ابراهیمی مجد در 26 سالگی به شهادت رسید. 
محل دفن: قطعه 24 / ردیف 95 / شماره 24 
 منابع: 

 http://www.new.sajed.ir  http://www.teribon.ir  http://www.yamahdi1430.blogfa.com

 http://www.mhk110.blogfa.com

 http://www.mojadele.blogfa.com

 http://www.mashreghnews.ir

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.


  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.