ابوالفتحی، یوسف رضا (1334 ــ 11 اسفند 1378)

1398/12/11 451 هنرمندان و نام آوران, اسفند ماه rating
 فرمانده نیـروی انتظـامی (شـهید ). او در نهاونـد متولد شد و پدرش با توسل به امام رضا (ع) نام وی را برگزید. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی به تهران آمد و دوره دبیرستان را در مدارس شبانه به اتمام رساند. در ابتدای ورود به تهران با شرکت درجلسات مذهبی آیت ﷲ موسوی همدانی زیربنای تفکرات دینی و مذهبی خـود را اسـتحکام بخـشید. سپس ادامه تحصیل داد و موفق به اخذ مـدرک کارشناسـی در رشـته هـای علـوم انتظـامی، نظـامی و مدیریت گردید.
 فرمانده نیـروی انتظـامی (شـهید ). او در نهاونـد متولد شد و پدرش با توسل به امام رضا (ع) نام وی را برگزید. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی به تهران آمد و دوره دبیرستان را در مدارس شبانه به اتمام رساند. در ابتدای ورود به تهران با شرکت درجلسات مذهبی آیت ﷲ موسوی همدانی زیربنای تفکرات دینی و مذهبی خـود را اسـتحکام بخـشید.

سپس ادامه تحصیل داد و موفق به اخذ مـدرک کارشناسـی در رشـته هـای علـوم انتظـامی، نظـامی و مدیریت گردید.
وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در »کمیته انقلاب اسلامی« شروع به کار نمود. طی مدت خـدمت در نیروی انتظامی، مسئولیت فرماندهی یکان حفاظت شخصیتها و اماکن مهم (1363)، یکان دریایی قرارگاه محمد رسول اﷲ (1367)، فرماندهی نیروی انتظامی استان سمنان (1370)، فرمانـدهی نیـروی انتظامی فارس، فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ (1373)، و مجـدداً فرمانـدهی نیـروی انتظـامی فارس را در سال 1376 بر عهده داشت.
یوسف رضا ابوالفتحی در 44 سالگی بر اثر سقوط بالگردش در منطقه لارستان به شهادت رسید. 
محل دفن: قطعه 29 / ردیف 29 / شماره 9
 منابع:

http://www.sardare-shahid.blogfa.com http://www.bashgah.net
 http://www.hamedan.irib.ir
 http://www.new.sajed.ir
 http://www.magiran.com

 http://www.baratijahed.mihanblogfa.com
http://www.aqa313.blogfa.com
http://www.negah.irib.ir  http://www.rasekhoon.net

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.