اتابکی، پرویز (تیر1315 ـ 20 شهریور 1387)

1399/6/20 419 هنرمندان و نام آوران, شهریور ماه rating
آهنگساز. او در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خـود رادر هنرستان ملی نزد جواد معروفی و سپس در رشته زبانشناسی در دانشگاه تهـران پـی گرفـت. کـار آهنگسازی را از سال 1336 آغاز کرد و مؤسس اولین ارکستر دانشگاه تهران بود که هنرمنـدانی چـون رضا ناروند، محمد سریر، امیر رسایی و بهشته با آن همکاری داشتند.

آهنگساز. او در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خـود رادر هنرستان ملی نزد جواد معروفی و سپس در رشته زبانشناسی در دانشگاه تهـران پـی گرفـت. کـار آهنگسازی را از سال 1336 آغاز کرد و مؤسس اولین ارکستر دانشگاه تهران بود که هنرمنـدانی چـون رضا ناروند، محمد سریر، امیر رسایی و بهشته با آن همکاری داشتند.
وی به همراه تورج نگهبان، اولین شرکت تولید و پخش آثـار موسـیقی در ایـران را بـا نـام »اسـتودیو
طنین« در دهه 1340 تأسیس کرد و مدیریت آن را برعهده گرفت.
از اتابکی آثار به یادماندنی زیادی برجای مانده که از آن جمله
اند ترانه هـای : سـتارهای سـتاره؛ بیـزار ؛ انگشتر هزار نگین؛هم خونه؛هم پیمـان ؛عروسـک شکـسته؛ وسوسـه؛ ؛یقـین و تعـداد زیـادی تنظـیم ارکسترال و نیز مشارکت در ساخت موسیقی فیلم های حسن کچل و  هم خون .
پرویز اتابکی در 72 سالگی بر اثر سرطان درگذشت. 
محل دفن: قطعه 88 / ردیف 153 / شماره 23 
منابع: 

http://www.music.irib.ir http://www.photomvsic.mihanblog.com

                                      http://www.zazesetar.blogfa.comـ 

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.