احترامی، منوچهر (1320 ـ 23 بهمن 1387)

1398/11/23 339 هنرمندان و نام آوران, بهمن ماه rating
 طنزپرداز و نویـسنده . او در تهـران بـه دنیـا آمـد. دوره متوسطه را در دبیرستان مروی و دارالفنون به پایان برد و پـس از اخـذ دیـپلم، مـدرک لیـسانس را دررشته حقوق قضایی دانشگاه تهران دریافت کرد و سپس به استخدام مرکز آمار ایران در آمد. او طنزنویسی را از سال 1337 با ارسال یک اثر طنز برای مجلـه   توفیـق  آغـاز کـرد و متعاقـب آن بـه همکاری با این مجله دعوت شد و به عضویت تحریریه آن در آمد. وی  با نام های مستعاری چـون م. پسرخاله و الف. این کاره به نگارش مطالب طنز می پرداخت.

 طنزپرداز و نویـسنده . او در تهـران بـه دنیـا آمـد. دوره متوسطه را در دبیرستان مروی و دارالفنون به پایان برد و پـس از اخـذ دیـپلم، مـدرک لیـسانس را دررشته حقوق قضایی دانشگاه تهران دریافت کرد و سپس به استخدام مرکز آمار ایران در آمد. او طنزنویسی را از سال 1337 با ارسال یک اثر طنز برای مجلـه   توفیـق  آغـاز کـرد و متعاقـب آن بـه همکاری با این مجله دعوت شد و به عضویت تحریریه آن در آمد. وی  با نام های مستعاری چـون م. پسرخاله و الف. این کاره به نگارش مطالب طنز می پرداخت.
احترامی پس از توقیف مجله توفیق در سال 1350، به همکاری مستمر با رادیو و تلویزیون روی آوردو برای برنامه طنز چهل و هشت ساعته  که در دو روز پایانی هفته اجرا می شد و نیز صـبح جمعـه بـا رادیو  مطلب می نوشت. او گاهی به سرایش شعر کودک نیز  می پرداخـت . وی پـس از انقـلاب در دونشریه رفتگر وآهنگر به طنزنویسی پرداخت اما در دهه شصت به طـور جـدی تـر بـه نوشـتن بـرای کودکان روی آورد که حاصل آن مجموعه  اشعارحسنی نگو یه دسته گل (1362)؛ دزده و مرغ فلفلی (1364)؛ وحسنی ما یه بره داشت (1366) است که با استقبال بی نظیر کودکان و ناشران روبرو شـد.
او همچنین با راه اندازی مجله گل آقا در سـال 1369 توسـط کیـومرث صـابری فـومنی بـه آن مجلـه پیوست و این همکاری را تا هنگام مرگش ادامه داد. آثاری از احترامی نظیرجامع الحکایات و پیـر مـاگفت با نام مستعار م. وقایع نویس در نشریات »مؤسسه گل آقا« به چاپ رسیده اند.
منوچهر احترامی در 67 سالگی بر اثر نارسایی قلبی درگذشت.
محل دفن: قطعه 88 / ردیف 148 / شماره 25 
منابع: 

                                     http://www.hamshahrionline.ir
http://www.ghnoononline.ir
    
http://www.daftaretanz.com
http://www.fa.wikipedia.or

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.