یاسینی، علیرضا (1330ـ 15 دی 1373)

1398/10/15 381 هنرمندان و نام آوران, دی ماه rating
 سرلشکر خلبان (شهید). او در آبادان متولد شد. تحـصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدارس مهرگان و دکتر فلاح آبادان به پایان رسانید. با توجه به علاقه شـدید به خلبانی در سال 1348 وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی شد و پس از گذرانـدن دوران مقـدماتی پرواز با هواپیماهای تی 33، به منظور گذراندن دوره تکمیلی  به امریکا اعزام شد. در مدت حضور درامریکا دوره های آموزش پیشرفته را با هواپیمای تی 37 و سپس با هواپیمای پیشرفته اف 4 با موفقیت کامل به پایان رسانید و موفق به اخذ کارنامه خلبانی با هواپیمای فانتوم گردید. 
سرلشکر خلبان (شهید). او در آبادان متولد شد. تحـصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدارس مهرگان و دکتر فلاح آبادان به پایان رسانید. با توجه به علاقه شـدید به خلبانی در سال 1348 وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی شد و پس از گذرانـدن دوران مقـدماتی پرواز با هواپیماهای تی 33، به منظور گذراندن دوره تکمیلی  به امریکا اعزام شد. در مدت حضور درامریکا دوره های آموزش پیشرفته را با هواپیمای تی 37 و سپس با هواپیمای پیشرفته اف 4 با موفقیت کامل به پایان رسانید و موفق به اخذ کارنامه خلبانی با هواپیمای فانتوم گردید. 

 وی پس از بازگشت به ایران در سال 1359 همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، در عملیـاتی مـشترک بـا نیروی دری ایی ارتش به نام »عملیات مروارید «، توانستند نیروی دریایی عراق را نـابود کننـد. در طـول مدت دفاع مقدس، وی بیش از 90 پرواز عمقی به خاک عراق داشت و در آن دوران و پس از جنـگ در پست های: فرمانده عملیات پایگاه سوم شکاری همـدان، فرمانـده     پایگـاههـای شـکاری همـدان و چابهار (از سال های 1363 تا 1365)، افسر هماهنگ کننده آموزش خلبانـان ایرانـی در پاکـستان (سـال1364)، فرمانده پایگاه شـشم شـکاری بوشـهر (سـال 1367)، مـدیریت جنـگ الکترونیـک و معـاون عملیاتی نهاجا درسال 1369، فرمانده منطقه هوایی شیراز (سال 1371)، معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی (از سال 1372 تا زمان شهادت)، انجام وظیفـه نمـود. وی هم چنین موفق به اخذ 7 مـورد » تـشویق« و 2 مـورد »نـشان درجـه 2 فـتح« در دوران حـضورش درصحنه های جنگ تحمیلی شد. علیرضا یاسینی در 43 سالگی در جریان سقوط هواپیمای حامل فرماندهان ارشـد نیـروی هـوایی، در اصفهان به شهادت رسید. 

محل دفن: قطعه 29 / ردیف 17 / شماره 12 

منابع: 


http://www.parvazidigar.persianblog.ir

http://www.shiaha.com http://www.shahid-babaei.com http://www.mazloman.blogfa.com

                                              http://www.aja.ir


فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.