یاحقی، منصور (1303 ـ 22 اسفند 1384)

1398/12/22 478 هنرمندان و نام آوران, اسفند ماه rating
یاحقی، منصور (1303 ـ 22 اسفند 1384)، نوازنده سنتور. وی در تهران به دنیا آمد. در کـودکی نـزد دایی خود  حسین یاحقی نواختن سه تار را آموخت و سپس زیر نظر حبیب سماعی شروع به یـادگیری سنتور کرد . او از معدود شاگردان استاد سماعی بود که موسیقی دستگاهی را بدون یادگیری نـت و بـه روش به اصطلاح سینه به سینه فرا گرفت. 

 نوازنده سنتور. وی در تهران به دنیا آمد. در کـودکی نـزد دایی خود  حسین یاحقی نواختن سه تار را آموخت و سپس زیر نظر حبیب سماعی شروع به یـادگیری سنتور کرد . او از معدود شاگردان استاد سماعی بود که موسیقی دستگاهی را بدون یادگیری نـت و بـه روش به اصطلاح سینه به سینه فرا گرفت. 

یاحقی که به عنوان کارمند در بانک ملی خدمت می کرد، در سال 1326 بنا به دعـوت روح الـه خـالقی به "انجمن موسیقى ملى" دعوت شد. وى به مدت یک سال و نیم در  برنامه هاى این انجمن بـه عنـوان تکنواز ارکستر همکارى کرد و همزمان توسط خالقى و مشیر همایون شهردار به رادیو دعوت شـد. او در سال 1328 وارد رادیو شد و به اجـرای زنـده موسـیقی پرداخـت. یـاحقی بـا خواننـدگانی چـون  سعادتمند قمى، یونس دردشتى، محمودى خوانسارى و احمد ابراهیمى کار کرد و در  شبهـاى شـنبه هر هفته، همراه با ویولون فخرالدین غفارى و آواز سعادتمند قمى به مدت نیم ساعت براى شنوندگان خارج از  کشور  به اجرای برنامه پرداخت. او در کنار فعالیـتهـای هنـری، بـه تعلـیم هنرجویـان نیـزمشغول بود و نوازندگانی نظیر منصور صارمى، حـسین ملـک، حمیـد ارجمنـد و  مهـدى شـیرازى از شاگردان وی بودند. یاحقی در سال 1334 به همکارى با برنامه »گل ها« نیز فراخوانده شد.   منصور یاحقی در  81 سالگی بر اثر سرطان در گذشت

 محل دفن: قطعه88/ ردیف 142/ شماره 13 

 منابع

http://www.amous.shahrmajazi.com              http://www.citytomb.com       http://www.fa.wikipedia.org

 

 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.