هیربد، بهمن (1293 ـ 3 اریبهشت 1353)

1399/2/3 302 هنرمندان و نام آوران, اردیبهشت ماه rating
روز نامه نگار و موسیقیدان. از زادگاه و دوره های تحصیلی وی اطلاع و گزارش چندانی در دست نیست. او نوازندگی ویولون را نـزد ابوالحـسن  صـبا  و روح اﷲ خالقی آموخت . هیربد مدیر و مؤسس ماهنامه تخصصی  موزیک ایرانی  (1331 ـ 1344) بود که اولـین نشریه تخصصی موسیقی در ایران بوده ، که مستقل از بودجه دولت فعالیت میکرد.
روز نامه نگار و موسیقیدان. از زادگاه و دوره های تحصیلی وی اطلاع و گزارش چندانی در دست نیست. او نوازندگی ویولون را نـزد ابوالحـسن  صـبا  و روح اﷲ خالقی آموخت . هیربد مدیر و مؤسس ماهنامه تخصصی  موزیک ایرانی  (1331 ـ 1344) بود که اولـین نشریه تخصصی موسیقی در ایران بوده ، که مستقل از بودجه دولت فعالیت میکرد. وی در این ماهنامه با موسیقیدانان و منتقدانی چون روح اﷲ خالقی، حسین دهلـوی، عبدالحمیـد اشـراق، فرامـرز پـایور،ساسان سپنتا، و علی محمد رشیدی همکـاری داشـت. از آثـار تـألیفی وی مـی تـوان از کتـاب تئـوری موسیقی  به زبان ساده  نام برد که اقتباس از کتاب موسیقی »کلود اوژه « بود و قدم بزرگـی در پیـشرفت موسیقی به شمار می رفت. خودآموز ؛آکاردئون  و چند جزوه شامل نـت آهنـگهـا و ترانـه هـای آن ازدیگر آثار اوست. 
بهمن هیربد در 60 سالگی در حادثه تصادف اتومبیل درگذشت. 
محل دفن: قطعه 2 / ردیف 1 / شماره 7 
منابع: 
 http://www.aftabir.com      http://www.fa.wikipedia.org http://www.greenpoems.com http://www.mahoor89.mihanblog.com
http://www.music.irib.ir http://www.noormags.com
                                              http://www.vista.ir
ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاریراضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.


  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.