همایون پور، منوچهر (11 خرداد 1303 ـ 7 فروردین 1385)

1399/1/7 453 هنرمندان و نام آوران, فروردین ماه rating
موسیقی دان. او در بروجرد متولد شـد و از کودکی به موسیقی و آواز علاقـه منـد بـود. در سـال 1321 بـه تهـران آمـد و بـه اسـتخدام وزارت کشاورزی  در آمد و در اداره جنگل بانی به کار مشغول شد. در ضـمن کـار بـه فراگیـری ردیـف هـای موسیقی پرداخت و در محافل دوستانه، تصنیف های روز را می خواند. در سال 1325 از طریق یکی ازشاگردان  ابوالحسن صبا به اداره رادیو راه یافت که موجب آشنایی وی بـا صـبا شـد.

موسیقی دان. او در بروجرد متولد شـد و از کودکی به موسیقی و آواز علاقـه منـد بـود. در سـال 1321 بـه تهـران آمـد و بـه اسـتخدام وزارت کشاورزی  در آمد و در اداره جنگل بانی به کار مشغول شد. در ضـمن کـار بـه فراگیـری ردیـف هـای موسیقی پرداخت و در محافل دوستانه، تصنیف های روز را می خواند. در سال 1325 از طریق یکی ازشاگردان  ابوالحسن صبا به اداره رادیو راه یافت که موجب آشنایی وی بـا صـبا شـد.

در سـال 1326 نخستین اجراهای خود را با ارکستری به رهبری ابوالحسن صبا  آغاز کرد و در  هفت برنامه رادیـویی این همکاری ادامه داشت. در سالهای بعد در کنار رهبران ارکستری چون ابراهیم منصوری، مرتـضی گرگین زاده، حسین یاحقی، و روح اﷲ خالقی برنامه اجرا کرد . او از بهتـرین خواننـدگان مکتـب آوازی اصفهان است. 

ساخت و اجرای دو ترانه به نامهای نوای چوپان و در کنج دلم بر شهرت وی افـزود. در سـال 1333 در فیلمی به نام گلنسا بازی کرد و ترانه ای در دستگاه شور را با مطلع »کردی از هجرت آخـر دیوانـه مرا گشتم چو مجنون« در  این فیلم اجرا کرد.  از سال 1338 همکاری خود را بـا »رادیـو ملـی ایـران« قطع کرد و تنها در محافل هنری و خصوصی به اجرای آثار پرداخت. ترانه هـای نغمـه، بیـستونسـاز،شکسته خون ارغوان ها (اثری محلی و ترانه بختیاری و لری) از جمله آثار وی هستند. 

منوچهر همایون پور در 82 سالگی به علت عارضه قلبی درگذشت. 

محل دفن: قطعه 88 / ردیف 146 / شماره 13 

منابع: 

http://www.avayeirani84.blogfa.com/8501.aspx

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=305804

http://www.hamshahrionline.ir/details/159198

http://www.blogfa.com http://www.hazarava.blogfa.com/post/41

ـ سایت ویکی پدیا 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.