همایون، عبدالعلی (1299 ـ 27 آبان 1385)

1398/8/27 1221 هنرمندان و نام آوران, آبان ماه rating
 بازیگر و خواننده. او در تهران متولد شـد . پـس از اخـذ دیپلم متوسطه به استخدام وزارت پست و تلگراف درآمد و سپس تا پایان خدمت (1343) در مجلـس شورای ملی مشغول به کار گردید. از سال 1318 به عنوان نویسنده، فعالیت فرهنگی خود را در مجلـه توفیق آغاز کرد. مدتی نیز امتیاز روزنامه نیروی کارگران  را داشت.
 بازیگر و خواننده. او در تهران متولد شـد . پـس از اخـذ دیپلم متوسطه به استخدام وزارت پست و تلگراف درآمد و سپس تا پایان خدمت (1343) در مجلـس شورای ملی مشغول به کار گردید. از سال 1318 به عنوان نویسنده، فعالیت فرهنگی خود را در مجلـه توفیق آغاز کرد. مدتی نیز امتیاز روزنامه نیروی کارگران  را داشت. در سال 1325 فعالیـت خـود را در تئاتر آغاز کرد و در رادیو ایران نیز به عنوان خواننده ترانه های طنـزآمیـز و پـیش پـرده خـوان فعالیـت داشت. وی در خواندن آهنگهای به اصطلاح کوچه باغی سبک خاصی داشت که بعـدهـا بـه آن نـام»بیات تهران« داد و در مایه دشتی اجرا می شد. 

همایون فعالیت  خود را در سینما از سال 1328 به عنوان خواننده در فیلم واریته بهاری  به کـارگردانی پرویز خطیبی آغاز کرد. مشهورترین نقش او در بازیگری؛ نقش سرکار استوار  بـود. وی هـمچنـین درفیلم های متفاوت مانند: ستارخان (علی حاتمی) و جنوب شهر (فرخ غفاری) نیز  نقش آفرینی کرد. 

وی سالها د ر امریکا زندگی می کرد و دو سال پیش از مرگش به ایران بازگشت که در همین سـال هـا نیز در فیلم ها بازی کرد. 

 برخی از فیلمهایی که همایون در آنها نقش آفرینی کرده، عبارتاند از : جنـوب شـهر (1337)؛شـانس بزرگ (1344)؛عمو یادگار  (1350)؛صمد و سامی، لیلا و لی لی (1351)؛ستارخان (1351)؛اسـتوار و پاسبان (1351)؛ گل یخ (1384)؛ و سرگیجه (1385). 

عبدالعلی همایون در 86 سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت. 

محل دفن: قطعه 88/ ردیف 148/ شماره 16 

منابع: 

http://www.fa.wikipedia.org http://www.cinemapars.blogfa.com http://www.hamshahrionline.ir http://www.njaran.com http://www.sourehcinema.com http://www.rci.persianblog.ir

ـ بهارلو، عباس. دانشنامه سینمای ایران. با همکاری شهناز مرادی کوچی. تهران: قطره، 1383. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.