هریسی داداش زاده، ستار (1 خرداد 1321 ـ 14 اسفند 1390)

1399/12/14 475 هنرمندان و نام آوران, اسفند ماه rating
بازیگر. او در سراب متولـد شـد و دررشته کشتی کج نام آور بود. او در فیلم ها اغلب نقش منفی داشت و به فیروز معروف بود. 

هریسی علاوه بر بازیگری، تهیه کنندگی چند فیلم از جمله: فریـاد مجاهـد (معـدنیان، 1358)؛طغیـان  (جهانگیری، 1364)؛ و بدلکاران (صباغ زاده، 1376) را برعهده داشت. 

بازیگر. او در سراب متولـد شـد و دررشته کشتی کج نام آور بود. او در فیلم ها اغلب نقش منفی داشت و به فیروز معروف بود. 

هریسی علاوه بر بازیگری، تهیه کنندگی چند فیلم از جمله: فریـاد مجاهـد (معـدنیان، 1358)؛طغیـان  (جهانگیری، 1364)؛ و بدلکاران (صباغ زاده، 1376) را برعهده داشت. 

از فیلمهایی که وی در آنها بازی کرده است میتوان به : طـلای سـفید (شـیبانی، 1341)؛دنیـای پـول (احسانی، 1344)؛عقاب طلایی  (دانش، 1349)؛ سـیاه بخـت (کـسایی، 1355)؛ مـرد پـنجم (شـهابی، 1373)؛ و آخرین حضورش در فیلم دوازده صندلی (براری، 1390) اشاره کرد. 

ستار هریسی داداش زاده در 69 سالگی بر اثر پارکینسون درگذشت. محل دفن:

قطعه 88 / ردیف 149 / شماره 31  فیروز ← هریسی داداش زاده، ستار منابع: 

http://www.tehran٩٨.com  http://www.jamejamonline.ir  http://www.sourehcinema.com

http://www.nazpatogh.com

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.