ادیب خوانساری، اسماعیل (1280 ـ 6 فروردین 1361)

1399/1/6 433 هنرمندان و نام آوران, فروردین ماه rating
خواننده. او در خانواده ای روحانی بـه دنیـا آمد و تا چهارده سالگی در خوانسار به تحصیل پرداخت. چون صدای خوشی داشت، به توصیه پـدر ، اذان گویی مسجد شهر را به عهده گرفت. وی در سال 1303 به تهران آمد و از طریق ابوالحسن صبا و رضا محجوبی به کلاس حسین خان اسماعیل زاده راه یافت و با کسانی چون سماعی، درویـش خـان و نی داوود آشنا و صمیمی شد.
ابتدا با ساز سه تار مأنوس گردید و پس از دوستی با مرتضی محجـوبی نواختن پیانو را نیز فراگرفت.ادیب خوانساری نخستین خواننده »رادیو ملی ایران« بود.

خواننده. او در خانواده ای روحانی بـه دنیـا آمد و تا چهارده سالگی در خوانسار به تحصیل پرداخت. چون صدای خوشی داشت، به توصیه پـدر ، اذان گویی مسجد شهر را به عهده گرفت. وی در سال 1303 به تهران آمد و از طریق ابوالحسن صبا و رضا محجوبی به کلاس حسین خان اسماعیل زاده راه یافت و با کسانی چون سماعی، درویـش خـان و نی داوود آشنا و صمیمی شد.
ابتدا با ساز سه تار مأنوس گردید و پس از دوستی با مرتضی محجـوبی نواختن پیانو را نیز فراگرفت.ادیب خوانساری نخستین خواننده »رادیو ملی ایران« بود. هنگامی که در سال 1319 رادیو ملـی ایـران تأسیس شد، او در حالی که سی ونه سال داشت به رادیو دعوت شد و سه روز در هر هفتـه بـه عنـوان خواننده ثابت به اجرای برنامه می پرداخت. وی و اسماعیل مهرتاش از مؤسسان »جامعه باربد« بودند.
ادیب که ردیف خلاق موسیقی را نزد آقا سـیدرحیم، نایـب اسـد ﷲ، حبیـب شـاطرحاجی، و حـسین اسماعیل زاده آموخته بود، تسلطش بر گوشه های موسیقی ایرانی زبانزد علاقـه منـدان موسـیقی اصـیل ایرانی شد و در تلفیق شعر و موسیقی از نامداران روزگار گردید. آثارش در صـفحه هـای گرامـافون و آوازها و تصنیف های رادیویی همراه با ساز و ارکستر به جا مانده است.
از جمله آثار به یاد ماندنی اوشلیل آواز محلی بختیاری (با ارکستر ) وگلهای رنگارنگ  رادیـو اسـتکه نشان دهنده شیوه و لحن ممتاز او در موسیقی ایرانی است.
اسماعیل ادیب خوانساری در 81 سالگی پس از سال ها ابتلا به بیماری ریوی و تنگی نفس درگذشت.  محل دفن: قطعه 91 / ردیف 103 / شماره 4
منابع: 

http://www.music.irib.ir http://www.٤mezrab.blogfa.com
http://www.hichmagoo.mihanblog.com
http://www.fa.wikipedia.org

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.