وصالی تهرانی فرد، علی اصغر (1329 ـ آبان 1359)

1398/8/1 478 هنرمندان و نام آوران, آبان ماه rating
از فرمانـدهان سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی(شهید). او در تهران متولد شد. در سنین جوانی دوره مبارزات چریکی را در فلسطین گذرانـد و پـس از بازگشت به کشور به صورت مخفی زندگی میکرد. در سال 1349 توسط ساواک به اتهام مبارزه بـا حکومت پهلوی و همکاری با »سازمان مجاهدین خلق« بازداشت و با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد .
از فرمانـدهان سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی(شهید). او در تهران متولد شد. در سنین جوانی دوره مبارزات چریکی را در فلسطین گذرانـد و پـس از بازگشت به کشور به صورت مخفی زندگی میکرد. در سال 1349 توسط ساواک به اتهام مبارزه بـا حکومت پهلوی و همکاری با »سازمان مجاهدین خلق« بازداشت و با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد . در دوران زندان از همکاری با سازمان مجاهدین خلق کناره گرفت و بعد از گذشت پـنج سال و نیم عفو گرفت و در سال 1356 از زندان آزاد شد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، واحد انتظامات زندان قصر را تشکیل داد. در اواخر سال 1359 عـضو»سپاه پاسداران انقلاب اسلامی« شد و از بنیانگذاران اصلی بخـش اطلاعـات آن بـود. مـدتی سـمت فرماندهی بخش اطلاعات خارجی سپاه را برعهده داشت، ولی پس از مدتی خود را از کارهـای اداری کنار کشید و وارد عرصه مبارزه با گروه های ضد انقلاب و خود مختار در گنبد و کردستان گردیـد و درختم غائله پاوه در کنار شهید دکتر مصطفی چمران حضور فعالی داشت. 

گروه تحت امر وی موسوم به »دستمال سرخها« بودند که دستمال سرخی را به عنوان سمبل پاسداری از خون شهیدان به گردن می بستند و در جبهه های سومار، بازی دراز و گیلان غرب با متجاوزان بعثـی مبارزه می کردند. 

علی اصغر وصالی فرد در 30 سالگی در ظهر عاشورا در منطقه تنگه حاجیان به شهادت رسید. 

محل دفن: قطعه 24 / ردیف 51 / شماره 34  

منابع: 

http://www.mashreghnews.ir http://www.razva.net http://www.mofidnews.com http://www.tebyan.net http://www.gera270.com

                                     http://www.vela110.bogfa.co

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.