پرش به محتوای اصلی
09/13/1400 - شنبه 13 آذر 1400

کلهر، محسن (1317 ـ 19 آبان 1379)

1397/1/5 298 هنرمندان و نام آوران rating
صدابردار . او در تهران متولد شـد. تحـصیلات ابتـدایی را در همین شهر و متوسطه را در مدرسه دارالفنون به پایان رسانید. همزمان بـا تحـصیل در سـال 1336 بـه عنوان »متصدی آپارات « سینما مولن روژ و چند سینمای دیگر مشغول کار شد. در همـان سـالهـا بـه دلیل علاقه اش به سینما و نیز موسیقی، ضبط موسیقی برای فـیلمهـای سـینمایی را تجربـه کـرد
صدابردار . او در تهران متولد شـد. تحـصیلات ابتـدایی را در همین شهر و متوسطه را در مدرسه دارالفنون به پایان رسانید. همزمان بـا تحـصیل در سـال 1336 بـه عنوان »متصدی آپارات « سینما مولن روژ و چند سینمای دیگر مشغول کار شد. در همـان سـالهـا بـه دلیل علاقه اش به سینما و نیز موسیقی، ضبط موسیقی برای فـیلمهـای سـینمایی را تجربـه کـرد و در بسیاری از فیلمهای خارجی که در استودیو مولن روژ دوبله می شد صـدابردار موسـیقی بـود. مهـارت  کلهر در کارش سبب شد در سال 1348، به عنـوان صـدابردار موسـیقی در تلویزیـون ملـی ایـران« استخدام شود و تا سال 1373 که بازنشسته شد در این سازمان فعالیت کرد. وی مدتها در »اسـتودیو  موسیقی بل« و »استودیو پاپ« مشغول کار بود.  

کلهر در سال 1350، بعد از تأسیس »مدرسـه  عـالی تلویزیـون و سـینما«، بـرای فراگـرفتن دوره‏هـای مختلف صدا و موسیقی در سینما و تلویزیون به آنجا رفت . وی نه تنها در فیلم‏ها، بلکه در مجموعه‏های تلویزیونی و ضبط کاستهای موسیقی نیز همکاری میکرد. از جمله فیلم‏هایی که ضبط  موسیقی و یا میکس آنها را به عهده داشته است میتوان از : بیتا (1351)؛شب بیست  و نهم (1368)؛خون بس  (1369)؛از کرخه تا راین (1371)؛ آژانس شیشه ای (1376)؛دستهـای  آلـوده  (1378)؛ شـور عـشق  (1379) و مربای شیرین  (1380) نام برد . آخرین کار وی در تلویزیون ، ضبط موسیقی سریال ولایـت  عشق بود. 

محسن کلهر در 62 سالگی درگذشت. 

محل دفن: قطعه 88 / ردیف 163 / شماره 7 

منابع: 

                                        http://www.noormags.com http://www.sourehcinema.com

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.