پرش به محتوای اصلی
04/18/2021 - يكشنبه 29 فروردين 1400

شهناز، جلیل (1 خرداد 1300 ـ 27 خرداد 1392 )

1399/3/27 427 هنرمندان و نام آوران, خرداد ماه rating
نوازنده. او در اصفهان و در خانواده ای که تقریبـاً همه اعضای آن با موسیقی آشنایی داشتند و در رشته های مختلف هنر از جمله تار، سـه تـار ، سـنتور و کمانچه به مقام استادی رسیدند به دنیا آمد. وی نیز از کودکی به موسیقی علاقه مند شد و نواختن تـار را نزد عبدالحسین شهنازی و برادر بزرگ خود حسین شهناز که به خوبی ساز می نواخت، آغـاز کـرد . پشتکار زیاد و استعداد شگرف وی به حدی بود که در سنین جوانی از نوازندگان خوب اصفهان شد.

نوازنده. او در اصفهان و در خانواده ای که تقریبـاً همه اعضای آن با موسیقی آشنایی داشتند و در رشته های مختلف هنر از جمله تار، سـه تـار ، سـنتور و کمانچه به مقام استادی رسیدند به دنیا آمد. وی نیز از کودکی به موسیقی علاقه مند شد و نواختن تـار را نزد عبدالحسین شهنازی و برادر بزرگ خود حسین شهناز که به خوبی ساز می نواخت، آغـاز کـرد . پشتکار زیاد و استعداد شگرف وی به حدی بود که در سنین جوانی از نوازندگان خوب اصفهان شد.  

شهناز نوازندگی در رادیو اصفهان را از سال 1328 آغاز کرد و در سال 1336 به دعوت رادیو ایـران به تهران آمد و در برنامه های گوناگونی مانند برنامه گل ها و ارکستر حسین یاحقی به عنوان تک نـواز  و هم نواز به فعالیت پرداخت. هم چنین در گروه یاران ثلاث (همراه با تاج اصفهانی و حسن کسایی) و گروه اساتید موسیقی ایران کنسرت های بسیاری را در داخل و خارج از ایران اجرا نمود. شهناز در برنامه های جشن هنر شیراز نیز حضوری فعال داشت. او  در طول زندگی هنری خـود  بـا  هنرمنـدان  والای کشور از جمله فرامرز پایور، حبیب اﷲ بدیعی، پرویز یـاحقی ، همـایون خـرم ، علـی تجویـدی ، منصور صارمی، رضا ورزنده، امیر ناصر افتتاح، جهانگیر ملک، اسداﷲ ملـک ، محمـد موسـوی ، ادیـب خوانساری، محمودی خوانساری، عبـدالوهاب    شـهیدی، اکبـر گلپایگـانی ، حـسین خواجـه امیـری و محمدرضا شجریان همکاری داشته است.  

شهناز در دهه 1360 همراه با فرامرز پایور (سنتور)، علی اصغر بهـاری (کمانچـه )، محمـد اسـماعیلی (تنبک) و محمد موسوی (نی)، گروه اساتید را تشکیل داد و با این گروه، مسافرت های متعـددی بـه کشور های اروپایی، آسیایی و آمریکا داشت. وی در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی برگزیـده شـد و در 27 تیـر سـال 1383، مدرک درجه یک هنری (معادل دکترا) برای تجلیل از یک عمر فعالیت هنری به وی اهدا شد. در سال 1387، محمدرضا شجریان، گروهی را که با آن کار میکرد ، به افتخار جلیل شهناز، گروه شهناز نـام  گذاشت. جلیل شهناز، علاوه بر نواختن ساز اختصاصی اش، تار، با نواختن ویولون، سـنتور و تمبـک نیز آشنایی داشت. از آثار او میتوان به آلبوم های عطرافشان و زبان تار و نیز کتاب گل های جاویدان(پـانزده قطعـه بـرای تار و سه تار،1379) اشاره کرد. 

جلیل شهناز پس از یک دوره بیماری در 92 سالگی در تهران درگذشت. 

محل دفن: قطعه 88 / ردیف 153 / شماره 510 

منابع 

http://www.fa.wikipedia.org http://www.asriran.com http://www.jamejamonline.ir

_فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.