پرش به محتوای اصلی
06/14/2021 - دوشنبه 24 خرداد 1400
image

علی حسینیان

معاون مالي و اقتصاد شهري
اطلاعات شخصی
  • تولد : 1357
  • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
  • رشته و گرایش تحصیلی : مدیریت دولتی
  • تاریخ انتصاب : بهمن ماه 1398
سوابق شغلی
  • 1-مسئول دفاتر اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران
  • 2-رئیس اداره پیگیری و وصول مطالبات شهرداری تهران
  • 3-رئیس اداره نگهداری و تمرکز حسابها شهرداری تهران
  • 4-دبیر جلسات هم اندیشی مدیران مالی و سازمانها و شرکتها و روسای حسابداری مناطق 22گانه
  • 5-مدیر مالی سازمان بهشت زهرا(س)
  • 6-سرپرست معاونت مالی سازمان بهشت زهرا(س)