پرش به محتوای اصلی
06/14/2021 - دوشنبه 24 خرداد 1400
image

رضا پورناصرانی

معاون اجتماعی، فرهنگی و روابط عمومی
اطلاعات شخصی
  • تولد : 1354
  • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
  • رشته و گرایش تحصیلی : کارشناس ارشد علوم ارتباطات
  • تاریخ انتصاب : آبان ماه 1396
سوابق شغلی
1-مشاور و سرپرست روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان بهشت زهرا(س) از آبان ماه 1396 تاکنون
2-مدیر پژوهشکده و کتابخانه تخصصی سازمان بهشت زهرا(س) از 1393 تا 1396
3-معاون سیاسی حوزه بسیج معاونت خدمات شهری شهرداری تهران
4- مدیر کل فرهنگی دانشگاه وزارت نیرو(شهید عباسپور) 1382
5- مدیرامور دانشجویی دانشگاه وزارت نیرو(شهید عباسپور)
6- مدیر کل روابط عمومی و مسئول حوزه ریاست جمعیت دفاع از ملت فلسطین
7- مشاور معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان بهشت زهرا(س)
8- نماینده تام الاختیار در ندامتگاه اوین- شهرداری منطقه 2 تهران
9- مدیر روابط عمومی خبرگزاری قدس(1381 تا 1385)
10- مدیر روابط عمومی خبرگزاری ایسنا(1380 تا 1381)
11- دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری ایسنا(1379 تا 1380)
12- مشاور مدیر مسئول و مدیر روابط عمومی روزنامه گسترش صنعت 1390
13- دبیر دبیرستان های تهران آموزش و پرورش تهران(1382 تا 1387)
14- مدیر آموزش و پژوهش سازمان بهشت زهرا(س) از سال 1394 تا 1395
15- مدیر ارتباط با رسانه ها سازمان بهشت زهرا(س)