DNNArticle - مشاهده خبر

مجتمع بزرگ عروجیان

1398/1/18 6468 اماکن گردشگری و بناهای یادبود rating
image
ساختمان قدیم پذیرش و سالن های تطهیر (غسالخانه) سازمان بهشت زهرا(س) که قدمتی حدود چهل سال دارد کاملاً فرسوده و دیگر جوابگوی تعداد متوفی و انتظار مراجعین نبود و از طرفی دیگر با بهسازی و بهینه سازی فضاها ، ایجاد ارتباطات منطقی بین آنها امکان پذیر نبود و به همین جهت ایجاب می نمود تا ساختمانی با در نظر گرفتن کلیه مشخصات فنی ، مهندسی و بهداشتی و ایمنی و در خور شأن و منزلت آرامستان ام القرای مسلمین احداث و تجهیز گردد.
نام بنا :  مجتمع بزرگ عروجیان
شرح مختصری از بنا :
ساختمان قدیم پذیرش و سالن های تطهیر (غسالخانه) سازمان بهشت زهرا(س) که قدمتی حدود چهل سال دارد کاملاً فرسوده و دیگر جوابگوی تعداد متوفی و انتظار مراجعین نبود و از طرفی دیگر با بهسازی و بهینه سازی فضاها ، ایجاد ارتباطات منطقی بین آنها امکان پذیر نبود و به همین جهت ایجاب می نمود تا ساختمانی با در نظر گرفتن کلیه مشخصات فنی ، مهندسی و بهداشتی و ایمنی و در خور شأن و منزلت آرامستان ام القرای مسلمین احداث و تجهیز گردد.
از این رو با الهام گیری از مبانی معماری اسلامی ، ایرانی کار احداث ساختمان جدید مجموعه عروجیان از سال 1387 آغاز و در سال 1391 به اتمام رسید تابتواند در زمینه تکریم ارباب رجوع ، خدمت رسانی کامل و جامعی را نه تنها به شهروندان بلکه به تمامی کشور با چشم انداز 50 ساله ارائه نماید.

در ساختمان جدید سعی شده به فاکتورهای اصلی در احداث سالن تطهیر و پذیرش متوفی توجه خاص شود . از جمله مسائل بهداشتی و ایمنی ، دسترسی منطقی و آسان به کلیه خدمات مورد نیاز برای پذیرش متوفی و انجام تشریفات مرتبط با تکفین و در نهایت تدفین متوفی مهیا و قابل ارائه باشد.

از منظری دیگر با توجه به اینکه مراجعه کنندگان بهاین مکان دارای تألملات بسیار و گاه غیر قابل کنترل به جهت از دست دادن عزیز می باشد با الهام از معماری اسلامی و ایرانی و همچنین فضا بندی خاص و استفاده از مضامین ، آیات ، احادیث و سخنان گهربار ائمه معصومین و تعالیم گرانبهای دین مبین اسلام در کاشی  کاری نصب شده ، یاد معاد را در ذهن مراجعه کنندگان بیدار و باعث آرامش روحی و روانی وی می گردد.
این مجموعه در محدوده جنوب شرقی بخش توسعه قدیم و حد فاصل توسعه قدیم و جدید در زمینی به مساحت 6.5 هکتار با هدف پاسخگویی به نیازهای کنونی طراحی و اجرا شده است . این مجموعه شامل ساختمان های زیر است :
ساختمان چهار ایوانی : این ساختمان به مساحت 9760 متر ربع با الهام گیری از مبانی  معماری اسلامی - ایرانی و بککارگیری الگوهای تاریخی و هویت مند این سرزمین (چهار ایوانی ، حیاط مرکزی ، گنبد و طاق های پیرامونی با هندسه قوسی)  و تکنولوژی بتن مسلح طراحی شده است .
این مکان برای اجتماعات ، اقامه نماز میت و انجام فریضه دعا و مناجات می باشد. در قسمت شمالی 4 ایوانی یک باب حسینیه جهت انجام فرائض دینی و برگزاری مراسم طراحی و اجرا شده است . 
ساختمان اداری پذیرش :
این ساختمان دارای 2 طبقه به مساحت 2850 متر مربع با هدف تسهیل در ارائه خدمات متمرکز بصورت مجموعه ای از خدمات بانکی ، پذیرش ، خدمات ثبت و احوال و انفورماتیک در فضایی به هم پیوسته ایجاد شده است . ساختمان اجرای پذیرش به مساحت 600 متر مربع جهت پرنل اجرایی سایت طراحی گردیده است .

سالن های تطهیر : مجتمع عروجیان دارای 2 سالن تطهیر به مساحت 3670 متر مربع با ظرفیت شستشوی 32 میت در ساعت و مجموع 224 میت در طی یک روز کاری به تفکیک مردانه و زنانه می باشد .