DNNArticle - مشاهده خبر

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و آلاینده های محیط زیستی در سازمان بهشت زهرا (س) صورت پذیرفت

1399/11/19 294 اخبار HSE rating
image
 

میزان عوامل زیان آور در محیط کاری و آلاینده­ های زیست محیطی در راستای بهبود شرایط از منظر نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمان بهشت زهرا (س) با پیگیری و هماهنگی اداره HSE اندازه گیری شد.

این فرایند به منظور ارزیابی فاکتورهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی و آلاینده­ های زیست محیطی با نظارت نیروهای متخصص بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان بهشت زهرا (س) توسط شرکت معتمد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردید.

خروجی های این اندازه ­گیری­ ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در بحث شناسایی و ارزیابی ریسک­ها و جنبه­ های زیست محیطی و معاینات ادواری کارکنان این سازمان به عنوان اطلاعات پایه و کاربردی مد نظر قرار می­گیرد.

همچنین عوامل زیان­ آور محیط کار و آلاینده­ های زیست محیطی سازمان بصورت سالانه براساس الزامات موجود جهت تامین سلامت کارکنان و پیشگیری از آلودگی­ های زیست محیطی اندازه­ گیری شده و نتایج حاصل تا رفع تمامی موارد عدم انطباق با استانداردهای موجود در این زمینه توسط اداره HSE پیگیری می گردد.