DNNArticle - مشاهده خبر

بازدید مدیران شهری شهرداری صحنه از روند خدمات رسانی بهشت حضرت زهرا(س)

1400/10/28 144 بهشت زهرا rating
image
صبح امروز شهردار صحنه در استان کرمانشاه و تیم همراه از بهشت حضرت زهرا(س) بازدید و درباره آخرین روند خدمات رسانی این سازمان به خانواده متوفیان مطلع شدند.

بازدید مدیران شهری شهرداری صحنه از روند خدمات رسانی بهشت حضرت زهرا(س)


صبح امروز شهردار صحنه در استان کرمانشاه و تیم همراه از بهشت حضرت زهرا(س) بازدید و درباره آخرین روند خدمات رسانی این سازمان به خانواده متوفیان مطلع شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهشت حضرت زهرا(س)، روح الله محسنی مدیر مجتمع عروجیان در این نشست درباره خدمات دهی این سازمان به خانواده متوفیان، تاریخچه بهشت حضرت زهرا(س)، خدمات رسانی در ایام کرونا و همچنین ایجاد واحد تشریفات برای کوتاه کردن دست دلالان توضیحاتی را ارائه داد.