پرش به محتوای اصلی
09/13/1400 - شنبه 13 آذر 1400

سامانه جستجوی متوفی

  • در قطعات قدیمی، ردیف های تکراری که با عنوان مکرر (با شماره 500 و 600) از آنها یاد می شود، معمولاً در خارج از ردیف های مصوب قرار گرفته است.
    بطور مثال ردیف 502 = 2 مکرر  و  یا ردیف 648 = 148 مکرر

DeadSearch